Nan Embäck

Flirtig målning, olja på duk, 29 x 155 cm, 2020

Nära ansikte, olja på duk, 139 x 139 cm, 2021

Cornelia, olja på duk, målning: 150 x 137 cm, ram: 102,5 x 55 cm, 2021

Tove Ambolt

Utan titel, olja på linneduk, 30 x 25, 2021

Utan titel, olja och akryl på trä, 17 x 13 cm, 2019

Tove Ambolt

Utan titel, olja på linneduk, 30 x 25 cm, 2021

Utan titel, olja på bomullsduk, 30 x 25 cm, 2021


Nan Embäck

Ben, olja på duk, målning: 175 x 70 cm, ram: 107,5 x 58 cm, 2020


Cornelia Hermansson

Head and heart, olja på duk, 55 x 50 cm, 2019

Cornelia Hermansson

Utan titel, olja på duk, 40 x 35 cm, 2020

Nan Embäck

Lampknapp, glaserad keramik, 9,5 x 9 cm, 2020

Bergen, olja på duk, målning: 90 x 40 cm, ram: 40 x 89 cm, 2021

Eluttag, keramik, 12 x 8,5 cm, 2020

Ateljén, olja på duk, 155 x 155 cm, 2021

Tove Ambolt

Bakom ryggen, olja på linneduk, 180 x 100 cm, 2021

Cornelia Hermansson

Sunblind, olja på duk, 50 x 45 cm, 2021


Tove Ambolt

Bettys hand, olja på bomullsduk, 11 x 7 cm, 2021

Cornelia Hermansson, Tove Ambolt och Nan Embäck
Närma sig
Text av Nan Embäck


Att måla kan ge en känsla av att vara på väg mot något, att komma närmare. Att
närma sig är konstanten. Genom att överhuvudtaget vara i rörelse närmar man sig
något, det är en ofrånkomlighet som levande. Målandet kan ses som ett sätt att
förstärka närmandets konstant och sätta den i akt, att måla ett ansikte som man vill
närma sig eller komma nära ett material eller en sinnesstämning. Färger som närmar
sig varandra på en målning skiftar betydelse i relation till varandra. Kontrastfärger
förstärker varandra. En blå som plötsligt blir grön bredvid en annan blå.
Sedan två år tillbaka har vi, Tove, Cornelia och Nan, delat ateljé. Vi flyttade ihop våra
arbetsprocesser från olika platser, Tove från London, Nan från Bergen och Cornelia
från Stockholm. I ateljén jobbar vi själva med våra individuella praktiker men vi
känner oss inte ensamma. Vi är hela tiden nära och långt ifrån på samma gång.
Toves målning bredvid min, Cornelias färgtub på golvet. Vi samarbetar inte, bilderna
är våra egna, men uppstår i relation till varandra.
Utställningen på Sjöbo konsthall är den första där vi ställer ut tillsammans - Nan,
Tove och Cornelia - och därför är detta också första gången som arbetena ses
tillsammans utanför ateljén. Vi jobbar alla tre med liknande utgångspunkt till måleriet.
Att följa materialet och det man ser, snarare än ett koncept eller en bildidé. Att låta
målningen närma sig något annat än det man först trodde den skulle närma sig.
Trots likheter i processen blir det till mycket olika bilder. Liksom färgerna reagerar på
varandras närvaro i målningen gör vi det med, kompletterar och kontrasterar
varandra konstnärligt.28 augusti 2021 Sjöbo konsthall